Teamutveckling baserad på forskning

team pro blogg

Team Pro strävar efter att sprida vetenskapligt baserad kunskap om team- och gruppsykologi. Team Pro Blogg är ett led i den strävan.

I Team Pro Blogg sammanfattas aktuell teamforskning och information ur andra intressanta informationskällor - så som föreläsningar, litteraturtips och casebeskrivningar.

Team - Team forskning - Team Pro

2016 > 11

Så har den första leveransen av Team Pro AAR-spel skickats iväg, en liten ask med ett kraftfullt innehåll skulle man kunna kalla det då forskning visat att AAR kan bidra med 20-25% effekt vilket gör det till det mest potenta, och i särsklass mest kostnadseffektiva, redskapet som existerar för teamutveckling. 

AAR har visat sig ha större effekt om man genomför dem med en klar och tydlig struktur och syftet med AAR-spelet har varit just att tillhandahålla en sådan struktur i form av ett kortspel som ska vara tämligen enkelt att genomföra för en grupp även vid de tillfällen man inte har någon extern facilitator till hjälp.

Grundstrukturen i ett AAR-spel är som följer:
 

  • Teamet bestämmer ett AAR-projekt (ett uppdrag, en tidsperiod, ett möte, en match etc.) som får utgöra underlag för den kommande AAR.
  • Teamet formulerar ett eller flera mål med projektet.
  • När projektet är genomfört samlas teamet och spelar AAR-spelet som består av en lek med kort på vilka det står skrivet en rad olika teamprocesser (beteenden, attityder, känslor).
  • Rundan inleds med att man utvärderar ifall målet/målen med projektet uppnåtts eller inte.
  • Därefter tar man kortleken till hjälp för att identifiera vilka processer som fungerat bra (bidragit mot måluppfyllelse) och vilka som kunde ha fungerat bättre under projektet.
  • Kopplat till dessa utformas en handlingsplan och en ansvarsfördelning.
  • Handlingsplanen följs upp enligt tidplan vilket renderar en spelpoäng för denna omgång.
  • Därefter bestämmer teamet ett nytt AAR-projekt och påbörjar processen på nytt.

Det ska bli oerhört spännande att få ta del av AAR-spelares upplevelser och erfarenheter framöver.
Läs hela inlägget »

Här kommer nästa del i temat After Action Review. Idag tittar vi närmare på en studie av Eddy, Tannenbaum och Mathieu (2013) som dels undersökte effekterna av AAR när teamen själva leder AAR-sessionerna utan inblandning av någon extern facilitator och dels om det spelar någon roll ifall teamen i sådana fall får för stöd i genomförandet av AAR-processen.

Läs hela inlägget »

I ett par blogginlägg framöver kommer vi att titta närmare på After Action Reviews - eller Team Debriefs om det ofta också kallas. Vi börjar med en studie av Villado & Winfred (2013) som undersökte huruvida AAR hade olika effekt på teamprestation beroende på om den var av objektiv eller subjektiv karaktär.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter