Snart kommer AAR-spelet

Team Pro verkar för att föra ut kunskap och metoder om team och teamutveckling med bas i forskning. En av de metoder som i studier visat sig ha störst effekt på teamprestationer är så kallade team debriefs eller after-action reviews (AAR).

AAR är ett strukturerat tillvägagångssätt för team att regelbundet reflektera kring sitt samarbete i syfte att lära och utvecklas.

Även fast forskning visar att team som tillämpar AAR tenderar att vinna i genomsnitt 20-25 % i prestationsförbättring så är det väldigt vanligt att just regelbunden reflektion är det som prioriteras bort först. 

En framgångsfaktor har visat sig vara att ha en tydlig struktur i AAR och av denna anledning introducerar vi på Team Pro inom kort ett så kallat AAR-spel, vilket ämnar skapa just en sådan struktur. AAR-spelet är ett kortspel ämnat för att hjälpa team att genomföra AAR på regelbunden basis och beräknas stå färdigt under november månad.

Referens
Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C. P. (2012). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 55(1), 231–245. 

Bloggarkiv

Etikettmoln