Teamutveckling baserad på forskning

Anmälan

  • Om anmälan gäller det kostnadsfria frukostseminariet så anger du faktureringsadress här enbart för att det utgår en kostnad om 500 kronor om man är anmäld och inte dyker upp, och inte har anmält frånvaro senast två veckor innan seminariet.
  • Team pro workshop - Certifieringsutbildning

    Fram till en månad innan kursstart kan man avboka sin plats utan kostnad. Därefter kan man avboka sin plats till 50 % av kursavgiften fram till 14 dagar innan kursstart. Efter detta utfaller hel kursavgift men plats kan överlåtas åt annan invidid.

    Frukostseminarium Team pro workshop

    Seminariet är kostnadsfritt. Om man behöver avboka så måste detta ske senast två veckor innan seminariet. Om man har anmält sig och inte dyker upp så faktureras dock en kostnad om 500 kronor retroaktivt. Kan man inte närvara så kan man överlåta sin plats till någon annan.