Teamutveckling baserad på forskning

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta.

Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Team Pro finns till för alla som leder team eller som arbetar med teamutveckling, såsom teamledare, 
konsulter och idrottsledare.