Teamutveckling baserad på forskning

To team or not to team

Teambaserat arbete har blivit allt vanligare i moderna organisationer. Team som ansvarar för organisationen som helhet, produktionsteam, serviceteam, projektteam, supportteam, it-team, resursteam, HR-team, ja många är de konstellationer vilka säger sig vara team eller av andra tilldelas detta epitet.

I denna bok presenteras vad team är och gör och vilka förutsättningarna för effektivt teamarbete är. Den beskriver hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.

Syftet med denna bok är att fylla en lucka. Det har skrivits en hel del böcker om team och teamutveckling, men det råder en brist på böcker som så tydligt tar utgångspunkt i forskning som denna bok gör. Boken är inte att betrakta som en kokbok i teamarbete innehållandes detaljerade recept på hur man ska gå tillväga. Den ska snarare ses som en beskrivning av principer och modeller för effektivt teamarbete som det står läsaren fritt att tillämpa efter eget bevåg.

Teamforskning - Stefan Söderfjäll