Teamutveckling baserad på forskning

team pro blogg

Team Pro strävar efter att sprida vetenskapligt baserad kunskap om team- och gruppsykologi. Team Pro Blogg är ett led i den strävan.

I Team Pro Blogg sammanfattas aktuell teamforskning och information ur andra intressanta informationskällor - så som föreläsningar, litteraturtips och casebeskrivningar.

Team - Team forskning - Team Pro

2017 > 02

Tydliga och utmanande mål har visats vara ett effektivt sätt att uppnå goda prestationer. Detta tycks gälla inom en rad olika områden och inte minst i arbetslivet.

Genom tusentals studier på effekter av målsättningar har den så kallade målsättningsteorin (Goal setting theory) vuxit fram. Målsättnings-teorin visar bland annat att ett flertal faktorer bör beaktas då mål formuleras och följs upp. Bland annat har ett flertal studier tittat närmare på hur man bör förhålla sig till individuella kontra gemensamma mål då arbete utförs i sammansatta grupper eller team. I en metastudie från 2011 sammanfattades resultaten av denna enligt följande:

  • Tydliga och utmanande mål resulterar i betydligt högre grupprestationer jämfört med om gruppen saknar tydliga mål.
  • Effekterna av målsättningar gäller oberoende av uppgiftens komplexitet, delaktighet och huruvida gruppens medlemmar är ömsesidigt beroende för att lösa sina uppgifter.
  • Individuella mål som betonar individuell prestation har en negativ effekt på gruppens prestationer.
  • Individuella mål som fokuseras på att maximera gruppens prestationer har en positiv effekt på det senare.

Vill du läsa mer om mål och målsättningsarbeten? I dagarna släpptes vår senaste bok En liten bok om mål som vi tidigare skrev om här på bloggen.
 

Läs hela inlägget »

När Google härom året lät studera sina team och fann att psykologisk trygghet var den enskilt viktigaste parametern för teamens prestationer väcktes ett stort intresse på sociala medier. Psykologisk trygghet är ett av flera så kallade framväxande emotionellt laddade tillstånd som utvecklas i team över tid när man planerar för, genomför och utvärderar sitt arbete. Mer populärt kan man benämna dylika framväxande tillstånd för det känslomässiga klimatet i ett team och stora mängder forskning har studerat olika sådana klimatfaktorer och vilken betydelse dessa har för teamets hållbarhet och effektivitet.

Läs hela inlägget »

Nu kan vi äntligen meddela att vår senaste bok En liten bok om mål finns att köpa i bokhandeln!

Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget.

Samtidigt visar forskning om mål i arbetslivet att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.

I En liten bok om mål presenterar Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson kunskapen om målorienterat arbete med tydligt avstamp i forskningen inom ramen för Goal Setting Theory. 

Boken är utgiven via Natur & Kultur och finns nu att köpa på din internetbokhandel.
En liten bok om mål på Adlibris
EN liten bok om mål på Bokus

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter