Teamledarskap 2.0 i 5 steg

Att leda team är på sätt och vis så väl samma sak som något annat än att leda enskilda medarbetare. I ett tidigare inlägg beskrev vi forskning som visade vilka ledarskapsbeteenden som tycks ha en positiv effekt på teamprestationer. Teamledarskap kan dock vara mer komplext än så, beroende på hur man väljer att se på det där vi kallar ledarskap.

I våras presenterade vi resultaten från 3 separata metastudier som undersökt vilka ledarskapsbeteenden som visat sig sammanfalla med teameffektivitet. I korta drag kunde vi konstatera att ledarbeteenden som visat sig vara effektiva i team* är:
 

 • Strukturinitierande (tydliggöra mål, roller/ansvarsområden, ansvar, befogenheter etc.).
 • Gränsöverskridande (t ex skaffa resurser till teamet, inhämta information och initiera samarbeten med andra team och enheter) handlingar.
 • Transformerande (föredömligt handlande, inspirerande/visionär, intellektuellt stimulerande/utmanande och individuellt omtänksamt.
 • Omtänksamt/stödjande (respektfullt bemötande, tillitsfullhet, lyhördhet inför andras behov).
 • Coachande/stärkande (coaching för att hjälpa andra att leda sig själva).
 • Motivationsfrämjande (uppmärksamhet/beröm, ge nödvändiga resurser etc.).

Generellt kan man säga att de ledarbeteenden som visat sig vara effektivt gentemot enskilda medarbetare eller arbetsgrupper som inte kan betraktas som team också förefaller vara effektiva vad det gäller att leda reella team.
 
Fenomenet teamledarskap kan dock vidgas från ovanstående till att också involvera att skapa, bygga och utveckla team. Tar man ett sådant perspektiv på ledarskap handlar ledarutveckling om mer än att lära chefer och ledare hur de skall gå tillväga för att främja motivation och välmående hos sina medarbetare genom sitt direkta bemötande. Ledarutveckling blir plötsligt också en fråga om att hjälpa ledare att förstå vilka faktorer som påverkar hur väl team fungerar och vad som krävs för att bygga och utveckla team.
 
Ett sätt att närma sig teamledarskap på detta vis är att:
 

 1. Utbilda chefer och ledare i en modell över effektivt teamarbete
 2. Låta dem spegla sitt eget team/sin egen arbetsgrupp i denna modell
 3. Hjälpa dem att identifiera primära utvecklingsområden i det team de leder med hjälp av modellen
 4. Låta dem att etablera en handlingsplan för att komma tillrätta med dessa utvecklingsområden
 5. Hjälpa dem att omsätta denna handlingsplan i konkreta aktiviteter och att följa upp och utvärdera effekterna av dessa aktiviteter.

 
Vill du veta mer om hur du som konsult/ledarutvecklare kan hjälpa teamledare att analysera och utvärdera sitt team? Kontakta oss eller läs mer om våra konsultutbildningar.
 
Team Pro Teamanalys är ett arbetsmaterial som utgår från ovanstående. Du kan tjuvkika i materialet här.
  
*Referenser
Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 17(3), 288–307.

D’Innocenzo, L., Mathieu, J. E., & Kukenberger, M. R. (2014). A Meta-Analysis of Different Forms of Shared Leadership-Team Performance Relations. Journal of Management, March 10th online first publication.

Nicolaides, V. C., LaPort, K. A., Chen, T. R., Tomassetti, A. J., Weis, E. J., Zaccaro, S. J., & Cortina, J. M. (2014). The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships. The Leadership Quarterly, 25(5), 923–942.

Bloggarkiv

Etikettmoln