Teambuilding, vad ger det egentligen?

De flesta har nog någon gång deltagit i teambuilding i någon form. I en metastudie av Klein med flera (som vi tidigare skrivit om) kunde man visa att teambuilding överlag förbättrade teamens effektivitet. Men vad är det egentligen som blir bättre av teambuilding? Även denna fråga försökte Klein m. fl. besvara i sin studie.
 

Vad var syftet med studien?
Syftet med studien av Klein m. fl. var att undersöka ifall befintlig forskning kan påvisa en gynnsam effekt av teambuildinginsatser, om vissa typer av teambuilding var mer effektiva än andra och om effekten var starkare på olika aspekter av teameffektivitet än på andra.
 
Hur gick man tillväga?
Klein m. fl. gick igenom befintlig forskning på teambuilding för att få en sammanfattad bild av vad denna forskning kommit fram till.
 
Man undersökte därigenom om teambuildning generellt sett resulterade i effektivare teamarbete och om vissa typer av teambuilding hade starkare effekt än andra. (Detta skrev vi om i ett tidigare inlägg).
 
Klein m. fl. undersökte försökte också undersöka om dessa teamutvecklande insatser hade olika effekt på olika aspekter av teameffektivitet. De kategoriersade därför studierna utifrån huruvida de hade undersökt effekterna av teambuilding på kognitiva processer, affektiva processer, beteendeprocesser eller teamprestation. Därmed kunde de ge en tydligare bild av vad som faktiskt påverkas av teambuilding.
 
Vad kom man fram till?
Även om teambuildinginsatser hade effekt på samtliga aspekter av teameffektivitet påverkades olika aspekter olika mycket. Lägst tycktes effekten vara på de kognitiva processerna, näst lägst på teamens prestationer och störst på affektiva respektive beteendeprocesser.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Utifrån dessa resultat kan vi få en tydligare bild av vad vi kan förvänta oss av teamutvecklande insatser. Generellt kan vi alltså förvänta oss att se störst förändring i affektiva processer och beteendeprocesser.

Vill du lära dig mer om teamutveckling? I september genomför vi ännu en omgång av utbildningen ”Att utveckla team” för konsulter och HR-personal som arbetar med team- eller ledningsgruppsutveckling.

 
Referens
Klein, C., DiazGranados, D., Salas, E., Le, H., Burke, C. S., Lyons, R., & Goodwin, G. F. (2009). Does team building work? Small Group Research, 40(2), 181–222.

Bloggarkiv

Etikettmoln