Individuella eller gemensamma mål i team?

Tydliga och utmanande mål har visats vara ett effektivt sätt att uppnå goda prestationer. Detta tycks gälla inom en rad olika områden och inte minst i arbetslivet.

Genom tusentals studier på effekter av målsättningar har den så kallade målsättningsteorin (Goal setting theory) vuxit fram. Målsättnings-teorin visar bland annat att ett flertal faktorer bör beaktas då mål formuleras och följs upp. Bland annat har ett flertal studier tittat närmare på hur man bör förhålla sig till individuella kontra gemensamma mål då arbete utförs i sammansatta grupper eller team. I en metastudie från 2011 sammanfattades resultaten av denna enligt följande:

  • Tydliga och utmanande mål resulterar i betydligt högre grupprestationer jämfört med om gruppen saknar tydliga mål.
  • Effekterna av målsättningar gäller oberoende av uppgiftens komplexitet, delaktighet och huruvida gruppens medlemmar är ömsesidigt beroende för att lösa sina uppgifter.
  • Individuella mål som betonar individuell prestation har en negativ effekt på gruppens prestationer.
  • Individuella mål som fokuseras på att maximera gruppens prestationer har en positiv effekt på det senare.

Vill du läsa mer om mål och målsättningsarbeten? I dagarna släpptes vår senaste bok En liten bok om mål som vi tidigare skrev om här på bloggen.
 

Bloggarkiv

Etikettmoln