Tandemintervjuer – att nyttja team för att få ut mer information

Intervjuer används i många sammanhang i arbetslivet i syfte att inhämta information, till exempel i samband med rekryteringar eller vid förhör av misstänkta, vittnen och experter. Ett primärt syfte i dessa samtal är såklart allt som oftast att erhålla så relevant och sanningsenlig information som möjligt, vilket inte alltid är helt enkelt då den som blir intervjuad kan ha väl så goda anledningar att putsa på sanningen eller rentav fara med osanning.
 
Intervjuer av detta slag genomförs såväl av enskilda individer som i par och i större grupper men fram till dags dato har väldigt lite forskning bedrivits av huruvida det finns någon vinning i att genomföra dem i team jämfört med individuellt. I en relativt färsk studie av Tripp Driskell och Eduardo Salas (2015) gjordes just detta. Här jämfördes intervjuer genomförda av enskilda individer med individer genomförda i par (s.k. tandemintervjuer) avseende en rad olika utfallsmått.
 
Kortfattat fann man att tandemintervjuer överlag hade ett bättre utfall än intervjuer genomförda av enskilda individer, och mer specifikt handlade det om att tandemintervjuarna upplevde samtalen som mindre kognitivt belastande, i större utsträckning lade märke till relevant information och i större utsträckning tillämpade öppna, snarare än stängda, frågor. Förmågan att upptäcka osann information (lögner) tycktes dock vara densamma oavsett om intervjun genomfördes individuellt eller i par.
 
Summa summarum så tyder denna studie på att viktiga och känsliga intervjuer, som kan vara krävande för intervjuaren och som handlar om att erhålla mycket och god information, med fördel kan utföras i team (i just detta fall i par).
 
Referens
Driskell, T. & Salas, E. (2015). Investigative Interviewing: Harnessing the Power of the Team. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 19(4), 273-289.

Bloggarkiv

Etikettmoln