Träna ert team, det lönar sig!

Inom idrotten är träning en mer eller mindre självklar företeelse hos ett lag som önskar utveckla sin gemensamma förmåga att prestera väl. Detsamma gäller i vissa yrkesgebit, inom vilka teamträning är vanligt förekommande, t ex inom militären, brandförsvaret, polis, sjukvård etc. Även om man kan tycka att det borde vara självklart att teamträning är av godo för de flesta team så är det intressant att se om de gynnsamma effekterna återfinns även utanför idrotten, något som två meta-analyser från 2008 respektive 2012 i Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society ämnade finna svaret på.
 
Vad var syftet med studierna?
Teamträning avser kort och gott de insatser där teamet som helhet, eller delar av teamet, övas och drillas i syfte att hjälpa teamets medlemmar att bli medvetna om, lära sig och få övning i olika teamkompetenser och prestationsprocesser medan de får feedback på och själva reflekterar över sina gemensamma prestationer och sitt samarbete.
 
Det kan exempelvis handla om att få övning i de färdigheter som krävs då man faktiskt utför sina arbetsuppgifter tillsammans, vilket till exempel kan handla om att i realistiska situationer öva på kommunikation och koordination, att utföra momenten under hög stress och gradvis ökad svårighetsgrad, att rotera och prova på andra teammedlemmars uppgifter, att successivt minska kommunikationen utan att tappa i prestation etc.
 
Det kan också handla om att övas i att systematiskt och strukturerat dra lärdom av genomförda insatser i form av så kallade after-action reviews eller team debriefs samt att få träna på att hantera relationerna i teamet, t ex metoder för konflikthantering, lyssnandeträning etc.
 
Hur gick man tillväga?
Befintlig forskning meta-analyserades för att kunna finna ett konvergerande resultatmönster avseende effekterna av olika former av teamträning. 
 
Vad kom man fram till?
Man fann kort sammanfattat att teamträning är ett effektivt sätt att utveckla och förbättra teamprocesser och teamprestationer, rentav mer effektivt än metoder för teambuilding (som presenterats i ett tidigare inlägg). After-activity reviews/team debriefs visade sig till exempel i genomsnitt förbättra teamprestationer med 20-25 %. Inte heller är det enbart den faktiska prestationen som visade sig gynnas av träning. Kunskaps- och kompetenstillväxt, positiva känslomässiga upplevelser (t ex sammanhållning, trivsel) och, framförallt, det faktiska samarbetet före, under och efter olika arbetsepisoder tycks också gynnas också av träning tillsammans. Kort och gott, det lönar sig att träna sitt team.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
After-action reviews är ett mycket konkret tillvägagångssätt på hur man kan utveckla sitt team, ett bra exempel där forskning möter tillämpning. Mer om teamträning och om after-action reviews finns att läsa i To team or not to team.
 
Referenser
Salas, E., DiazGranados, D., Klein, C., Burke, C. S., Stagl, K. C., Goodwin, G. F., & Halpin, S. M. (2008). Does team training improve team performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 50(6), 903–933.
 
Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C. P. (2012). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 55(1), 231–245.

Bloggarkiv

Etikettmoln