Teamutveckling baserad på forskning

Vill du ha hjälp att utveckla ditt team?

Team Pro har handplockat ett antal konsulter som besitter såväl goda kunskaper om teamforskning som mångåriga erfarenheter av att arbeta med teamutveckling. Behöver du hjälp att bygga team, att välja rätt teammedlemmar, att utveckla ett befintligt team eller att lösa konflikter så tror vi oss kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer eller önskar konsultativt stöd. Kontakta oss via formuläret till höger eller via mail.

Kontakta oss