Teamutveckling baserad på forskning

Team pro workbook

I team pro workbook har vi samlat en uppsättning teamutvecklande aktiviteter. Boken innehåller instruktioner och mallar för följande aktiviteter:

 • Klargöra teamets uppdrag
 • Formulera målsättningar 1
 • Formulera målsättningar 2
 • Vilka ingår i teamet?
 • Klargöra roller och ansvarsområden 1
 • Klargöra roller och ansvarsområden 2
 • Klargöra roller och ansvarsområden 3
 • Lär känna varandra i teamet
 • Teamets spelregler 1
 • Teamets spelregler 2
 • Hur fungerar teamet?
 • Effektiva möten
 • Reflekterande team
 • Feedforward i reflekterande team
 • Lösningsfokus
 • Att ta kontroll över problem
 • Kraftfältsanalys
 • Klimatet i teamet
 • Positiv bombning

Pris: 995 kr exkl. moms. (Kostnad för frakt tillkommer)
Teamforskning - Stefan Söderfjäll