Litteratur

I To team or not to team presenterar Stefan Söderfjäll vad team är och gör och vilka förutsättningarna är för effektivt teamarbete. Boken beskriver hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.

Läs mer och beställ

Team Pro workbook innehåller en uppsättning aktiviteter och övningar som syftar till att hjälpa grupper och team att adressera ett antal faktorer som visats ha stor betydelse för hur team presterar och hur väl teammedlemmarna mår. I boken finner du bland annat övningar och mallar för uppdragsbeskrivningar, målformuleringar, rollklargöring och problemlösning.

Läs mer och beställ